Giảm vốn điều lệ Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam

Vốn điều lệ của Công ty mẹ Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam – VEC sẽ chỉ còn 978,7 tỷ đồng. Xem thêm »