Mâu thuẫn lên đỉnh, cổ đông lớn của Coteccons triệu tập đại hội bất thường bầu HĐQT mới

Theo cổ đông lớn Kusto, việc tiếp tục trao quyền quản lý cho đội ngũ quản lý cao cấp hiện tại của Coteccons là một rủi ro sống còn cho Coteccons và có thể phá hủy tất cả giá trị cổ đông của Coteccons. Thông tin này được đăng tải... Xem thêm »