Nam Long (NLG) ký thỏa thuận chiến lược với hàng loạt nhà cung cấp uy tín

Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long (HOSE: NLG) vừa ký kết thỏa thuận hợp tác với hàng loạt nhà thầu cung ứng vật liệu xây dựng và dịch vụ uy tín. Xem thêm »