Người dân cảm nhận tham nhũng còn phổ biến trong một số dịch vụ công

Báo cáo Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) năm 2019 vừa được Đại diện Thường trú Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc công bố sáng nay 28/4. Xem thêm »