Đà Nẵng có 4 bệnh nhân COVID-19 đầu tiên được công bố khỏi bệnh

Trong số này có 3 bệnh nhân người Đà Nẵng và 1 bệnh nhân người Quảng Ngãi. Xem thêm »