Hà Nội: Một giáo viên thuộc diện F1, chuyển điểm thi tốt nghiệp THPT

Tại điểm thi huyện Đan Phượng có 1 giáo viên thuộc diện F1, Ban Chỉ đạo thi đã chuyển toàn bộ điểm thi này, toàn bộ cán bộ, giáo viên cũng được thay thế bằng tổ giáo viên khác. Xem thêm »