Hà Nội: Hứa hẹn chạy việc, chạy học chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng

5 đối tượng trong đường dây chạy việc ở Hà Nội đã nhận 6,4 tỷ đồng của 36 người với lời hứa hẹn xin việc, xin học nhưng không hề thực hiện cam kết. Xem thêm »