Tai nạn hy hữu do nuốt phải tăm xỉa răng trong khi ngủ

Sau khi ăn xong, bệnh nhân xỉa răng theo thói quen, sau đó thì ngậm tăm và ngủ quên lúc nào không hay, bệnh nhân không biết rằng mình đã nuốt luôn đoạn tăm khi đang ngủ. Xem thêm »