“Sống mòn” thương hiệu Bệnh viện Giao thông vận tải

Nguy cơ phôi phai thương hiệu khám chữa bệnh có uy tín tại Thủ đô ngày một rõ nét, nếu không sớm xử lý dứt điểm những vướng mắc liên quan đến công tác cổ phần hóa Bệnh viện GTVT. Xem thêm »