Chuyển vốn nhà nước tại Bệnh viện Giao thông – Vận tải về SCIC

(ÐTCK) Khoảng 27.844.00 cổ phiếu, tương đương 71,13% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông - Vận tải hiện do Bộ Giao thông - Vận tải nắm giữ sẽ được chuyển về Tổng công ty Ðầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC). Xem thêm »