Dự án Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang chưa thể hoàn thành trong năm nay

Nhiều khả năng, Dự án Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang chưa thể hoàn thành xây dựng trong năm nay, do có nhiều phát sinh. Xem thêm »