Xác nhận trường hợp mắc COVID-19 tại Đà Nẵng là bệnh nhân số 416

Quyền Bộ trưởng Bộ Y Tế Nguyễn Thanh Long xác nhận trường hợp mắc bệnh tại Đà Nẵng là bệnh nhân số 416, là ca lây nhiễm cộng đồng điển hình do nguồn từ bên ngoài xâm nhập vào Đà Nẵng. Xem thêm »