144 người liên quan đến ca bệnh ở Hà Giang âm tính với COVID-19

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hà Giang, bác sỹ chuyên khoa II Lương Viết Thuần cho biết 144 mẫu xét nghiệm của những người liên quan đến bệnh nhân 268 tại Hà Giang đã cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2. Xem thêm »