Lây Covid-19 cho 71 người do đi thang máy

Một phụ nữ Trung Quốc nhiễm Covid-19 nhưng không có triệu chứng đã làm lây nhiễm bệnh cho 71 người chỉ trong 60 giây đi thang máy. Xem thêm »