Sáng 22/5: Việt Nam không có ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng ngày thứ 36

Sáng ngày 22/5, Bộ Y tế không công bố thêm ca dương tính với Covid-19. Việt Nam ghi nhận tổng số người mắc Covid-19 là 324. Xem thêm »

Chiều 21/5: Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm Covid-19 mới, thêm 2 bệnh nhân được công bố chữa khỏi bệnh

Chiều ngày 21/5, Bộ Y tế không công bố thêm ca dương tính với Covid-19. Việt Nam ghi nhận tổng số người mắc Covid-19 là 324. Xem thêm »

Sáng 21/5: Việt Nam không có ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng ngày thứ 35

Sáng ngày 21/5, Bộ Y tế không công bố thêm ca dương tính với Covid-19. Việt Nam ghi nhận tổng số người mắc Covid-19 là 324. Xem thêm »

Chiều 20/5: Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm Covid-19 mới

Chiều ngày 20/5, Bộ Y tế không công bố thêm ca dương tính với Covid-19. Việt Nam ghi nhận tổng số người mắc Covid-19 là 324. Xem thêm »

Sáng 20/5: Việt Nam không có ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng ngày thứ 34

Sáng ngày 20/5, Bộ Y tế không công bố thêm ca dương tính với Covid-19. Việt Nam ghi nhận tổng số người mắc Covid-19 là 324. Xem thêm »

Chiều 19/5: Việt Nam không có ca nhiễm mới, thêm 1 bệnh nhân được chữa khỏi bệnh

Chiều ngày 19/5, Bộ Y tế không công bố thêm ca dương tính với Covid-19. Việt Nam ghi nhận tổng số người mắc Covid-19 là 324. Xem thêm »

Sáng 19/5: Việt Nam không có ca nhiễm mới

Sáng ngày 19/5, Bộ Y tế không công bố thêm ca dương tính với Covid-19. Việt Nam ghi nhận tổng số người mắc Covid-19 là 324. Xem thêm »

Chiều 18/5: Thêm 4 trường hợp dương tính mới, Việt Nam ghi nhận 324 người mắc Covid-19

Chiều ngày 18/5, Bộ Y tế công bố thêm 4 ca mắc Covid-19, đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Việt Nam ghi nhận tổng số người mắc Covid-19 là 324. Xem thêm »

Sáng 18/5: Không ghi nhận thêm ca dương tính mới

Sáng ngày 18/5, Bộ Y tế không công bố thêm ca mắc Covid-19 mới. Việt Nam ghi nhận tổng số người mắc Covid-19 là 320. Xem thêm »

Chiều 17/5: Thêm 2 trường hợp dương tính mới, Việt Nam ghi nhận 320 người mắc Covid-19

Chiều ngày 17/5, Bộ Y tế công bố thêm 2 ca mắc Covid-19, đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Việt Nam ghi nhận tổng số người mắc Covid-19 là 320. Xem thêm »

Sáng 17/5: Việt Nam không ghi nhận trường hợp dương tính mới với Covid-19

Sáng ngày 17/5, Bộ Y tế không công bố ca nhiễm mới. Việt Nam ghi nhận tổng số người mắc Covid-19 là 318. Xem thêm »

Chiều 16/5: Thêm 4 trường hợp dương tính từ nước ngoài trở về, Việt Nam ghi nhận 318 người mắc Covid-19

Chiều ngày 16/5, Bộ Y tế công bố thêm 4 ca mắc Covid-19, đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Việt Nam ghi nhận tổng số người mắc Covid-19 là 318. Xem thêm »

Sáng 16/5: Thêm 1 trường hợp dương tính từ nước ngoài trở về, Việt Nam ghi nhận 314 người mắc Covid-19

Sáng ngày 16/5, Bộ Y tế công bố thêm 1 ca mắc Covid-19, đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Việt Nam ghi nhận tổng số người mắc Covid-19 là 314. Xem thêm »

Chiều 15/5: Thêm 1 trường hợp dương tính từ nước ngoài trở về, Việt Nam ghi nhận 313 người mắc Covid-19

Chiều ngày 15/5, Bộ Y tế công bố thêm 1 ca mắc Covid-19, đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Việt Nam ghi nhận tổng số người mắc Covid-19 là 313. Xem thêm »

Sáng 15/5: Thêm 24 trường hợp dương tính trở về từ Nga, Việt Nam ghi nhận 312 người mắc Covid-19

Sáng ngày 15/5, Bộ Y tế công bố 24 ca mắc Covid-19 trở về từ Nga, tất cả đều được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Việt Nam ghi nhận tổng số người mắc Covid-19 là 312. Xem thêm »

Chiều 14/5: Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm Covid-19 mới, 260/288 trường hợp đã được công bố chữa khỏi bệnh

Chiều ngày 14/5, Bộ Y tế không ghi nhận thêm ca dương tính, Việt Nam có tổng số người mắc Covid-19 là 288. Xem thêm »

Sáng 14/5: Việt Nam bước sang ngày thứ 28 không ghi nhận ca nhiễm Covid-19 mới trong cộng đồng

Sáng ngày 14/5, Bộ Y tế không ghi nhận thêm ca dương tính, Việt Nam có tổng số người mắc Covid-19 là 288. Xem thêm »

Chiều 13/5: Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm Covid-19 mới

Chiều ngày 13/5, Bộ Y tế không ghi nhận thêm ca dương tính, Việt Nam có tổng số người mắc Covid-19 là 288. Xem thêm »

Sáng 13/5: Việt Nam bước sang ngày thứ 27 không ghi nhận ca nhiễm Covid-19 mới trong cộng đồng

Sáng ngày 13/5, Bộ Y tế không ghi nhận thêm ca dương tính, Việt Nam có tổng số người mắc Covid-19 là 288. Xem thêm »

Chiều 12/5: Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm Covid-19 mới, thêm 3 bệnh nhân tái dương tính đã được công bố chữa khỏi bệnh

Chiều ngày 12/5, Bộ Y tế không ghi nhận thêm ca dương tính, Việt Nam có tổng số người mắc Covid-19 là 288. Xem thêm »

Sáng 12/5: Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm Covid-19 mới

Sáng ngày 12/5, Bộ Y tế không ghi nhận thêm ca dương tính, Việt Nam có tổng số người mắc Covid-19 là 288. Xem thêm »

Chiều 11/5: Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm Covid-19 mới, thêm 8 bệnh nhân được công bố chữa khỏi Covid-19

Chiều ngày 11/5, Bộ Y tế không ghi nhận thêm ca dương tính, Việt Nam có tổng số người mắc Covid-19 là 288. Xem thêm »

Sáng 11/5: Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm Covid-19 mới

Sáng ngày 11/5, Bộ Y tế không ghi nhận thêm ca dương tính, Việt Nam có tổng số người mắc Covid-19 là 288. Xem thêm »

Chiều 10/5: Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm Covid-19 mới, các chuyên gia nhận định chưa thể ghép phổi cho bệnh nhân 91

Chiều ngày 10/5, Bộ Y tế không ghi nhận thêm ca dương tính, Việt Nam có tổng số người mắc Covid-19 là 288. Xem thêm »

Sáng 10/5: Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm Covid-19 mới

Sáng ngày 10/5, Bộ Y tế không ghi nhận thêm ca dương tính, Việt Nam có tổng số người mắc Covid-19 là 288. Xem thêm »

Chiều 9/5: Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm Covid-19 mới

Chiều ngày 9/5, Bộ Y tế không ghi nhận thêm ca dương tính, Việt Nam có tổng số người mắc Covid-19 là 288. Xem thêm »

Sáng 9/5: Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm Covid-19 mới

Sáng ngày 9/5, Bộ Y tế không ghi nhận thêm ca dương tính, Việt Nam có tổng số người mắc Covid-19 là 288. Xem thêm »

Chiều 8/5: Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm Covid-19 mới, thêm 8 bệnh nhân được chữa khỏi bệnh

Chiều ngày 8/5, Bộ Y tế không ghi nhận thêm ca dương tính, Việt Nam có tổng số người mắc Covid-19 là 288. Xem thêm »

Sáng 8/5: Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm Covid-19 mới

Sáng ngày 8/5, Bộ Y tế không ghi nhận thêm ca dương tính, Việt Nam có tổng số người mắc Covid-19 là 288 Xem thêm »

Chiều 7/5: Việt Nam ghi nhận 17 ca nhiễm Covid-19 mới, nâng tổng số người mắc bệnh lên 288 trường hợp

Chiều ngày 7/5, Bộ Y tế ghi nhận thêm 17 ca dương tính mới, nâng tổng số người mắc Covid-19 tại Việt Nam lên 288. Đây đều là những bệnh nhân được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Xem thêm »

Sáng 7/5: Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm Covid-19 mới

Sáng ngày 7/5, Bộ Y tế không ghi nhận thêm ca dương tính, Việt Nam có tổng số người mắc Covid-19 là 271. Xem thêm »

Chiều 6/5: Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm Covid-19 mới

Chiều ngày 6/5, Bộ Y tế không ghi nhận thêm ca dương tính, Việt Nam có tổng số người mắc Covid-19 là 271. Xem thêm »

Sáng 6/5: Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm Covid-19 mới, thêm 1 trường hợp tái dương tính ở TP.HCM

Sáng ngày 6/5, Bộ Y tế không ghi nhận thêm ca dương tính, Việt Nam có tổng số người mắc Covid-19 là 271. Xem thêm »

Chiều 5/5: Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm Covid-19 mới, thêm 11 bệnh nhân được chữa khỏi bệnh

Chiều ngày 5/5, Bộ Y tế không ghi nhận thêm ca dương tính, Việt Nam có tổng số người mắc Covid-19 là 271. Xem thêm »

Sáng 5/5: Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm Covid-19 mới

Sáng ngày 5/5, Bộ Y tế không ghi nhận thêm ca dương tính, Việt Nam có tổng số người mắc Covid-19 là 271. Xem thêm »

Chiều 4/5: Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm Covid-19 mới, hai bệnh nhân cuối cùng điều trị ở Ninh Bình đã khỏi bệnh

Chiều ngày 4/5, Bộ Y tế không ghi nhận thêm ca dương tính, Việt Nam có tổng số người mắc Covid-19 là 271. Xem thêm »

Sáng 4/5: Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm Covid-19 mới

Sáng ngày 4/5, Bộ Y tế không ghi nhận thêm ca dương tính, Việt Nam có tổng số người mắc Covid-19 là 271. Xem thêm »

Chiều 3/5: Phát hiện 1 ca dương tính mới, Việt Nam ghi nhận tổng số 271 trường hợp nhiễm Covid-19

Chiều ngày 3/5, Bộ Y tế ghi nhận thêm 1 ca dương tính mới, nâng tổng số người mắc Covid-19 tại Việt Nam lên 271. Đây là người nước ngoài được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Xem thêm »

Sáng 3/5: Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm Covid-19 mới

Sáng ngày 3/5, Bộ Y tế không ghi nhận thêm ca dương tính, Việt Nam vẫn giữ nguyên tổng số người mắc Covid-19 là 270. Xem thêm »

Chiều 2/5: Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm Covid-19 mới

Chiều ngày 2/5, Bộ Y tế không ghi nhận thêm ca dương tính, Việt Nam vẫn giữ nguyên tổng số người mắc Covid-19 là 270. Xem thêm »

Sáng 2/5: Việt Nam ngày thứ 16 không có ca nhiễm Covid-19 mới trong cộng đồng

Sáng ngày 2/5, Bộ Y tế không ghi nhận thêm ca dương tính, Việt Nam vẫn giữ nguyên tổng số người mắc Covid-19 là 270. Xem thêm »

Sáng 1/5: Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm Covid-19 mới

Sáng ngày 1/5, Bộ Y tế không ghi nhận thêm ca dương tính, Việt Nam vẫn giữ nguyên tổng số người mắc Covid-19 là 270. Xem thêm »

Chiều 30/4: Việt Nam bước sang ngày thứ 15 không ghi nhận ca mắc Covid-19 ngoài cộng đồng

Chiều ngày 30/4, Bộ Y tế không ghi nhận thêm ca dương tính, Việt Nam vẫn giữ nguyên tổng số người mắc Covid-19 là 270. Xem thêm »

Sáng 30/4: Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm Covid-19 mới

Sáng ngày 30/4, Bộ Y tế không ghi nhận thêm ca dương tính, Việt Nam vẫn giữ nguyên tổng số người mắc Covid-19 là 270. Xem thêm »

Chiều 29/4: Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm Covid-19 mới, có thêm 2 trường hợp tái dương tính

Chiều ngày 29/4, Bộ Y tế không ghi nhận thêm ca dương tính, Việt Nam vẫn giữ nguyên tổng số người mắc Covid-19 là 270. Xem thêm »

Sáng 29/4: Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm Covid-19 mới, thêm 1 trường hợp tái dương tính sau khi được chữa khỏi bệnh

Sáng ngày 29/4, Bộ Y tế không ghi nhận thêm ca dương tính, Việt Nam vẫn giữ nguyên tổng số người mắc Covid-19 là 270. Xem thêm »

Chiều 28/4: Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm Covid-19 mới

Chiều ngày 28/4, Bộ Y tế không ghi nhận thêm ca dương tính, Việt Nam vẫn giữ nguyên tổng số người mắc Covid-19 là 270. Xem thêm »

Chiều 27/4: Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm Covid-19 mới, thêm 3 trường hợp tái dương tính trở lại

Chiều ngày 27/4, Bộ Y tế không ghi nhận thêm ca dương tính, Việt Nam vẫn giữ nguyên tổng số người mắc Covid-19 là 270. Xem thêm »

Sáng 27/4: Việt Nam tiếp tục không ghi nhận ca nhiễm Covid-19 mới

Sáng ngày 27/4, Bộ Y tế không ghi nhận thêm ca dương tính, Việt Nam vẫn giữ nguyên tổng số người mắc Covid-19 là 270. Xem thêm »

Chiều 26/4: Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm Covid-19 mới

Chiều ngày 26/4, Bộ Y tế không ghi nhận thêm ca dương tính, Việt Nam vẫn giữ nguyên tổng số người mắc Covid-19 là 270. Xem thêm »

Sáng 26/4: Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm Covid-19 mới

Sáng ngày 26/4, Bộ Y tế không ghi nhận thêm ca dương tính, Việt Nam vẫn giữ nguyên tổng số người mắc Covid-19 là 270. Xem thêm »

Chiều 25/4: Việt Nam không có thêm ca nhiễm Covid-19 mới, 5 trường hợp tiếp tục được chữa khỏi bệnh

Chiều ngày 25/4, Bộ Y tế không ghi nhận thêm ca dương tính, Việt Nam vẫn giữ nguyên tổng số người mắc Covid-19 là 270. Xem thêm »

Sáng 25/4: Không có thêm ca dương tính mới, 5 trường hợp tái dương tính sau khi được công bố chữa khỏi bệnh

Sáng ngày 25/4, Bộ Y tế không ghi nhận thêm ca dương tính, Việt Nam vẫn giữ nguyên tổng số người mắc Covid-19 là 270. Xem thêm »

Thêm 2 ca dương tính mới, Việt Nam ghi nhận 270 trường hợp nhiễm Covid-19

Chiều ngày 24/4, Bộ Y tế ghi nhận thêm 2 ca dương tính, nâng tổng số người mắc Covid-19 tại Việt Nam lên 270. Cả 2 trường hợp đều là du học sinh về từ Nhật Bản, được cách ly ngay khi về nước. Xem thêm »

Sáng 24/4: Việt Nam bước sang ngày thứ 8 không có ca nhiễm Covid-19 mới

Sáng ngày 24/4, Bộ Y tế tiếp tục không ghi nhận thêm ca dương tính, Việt Nam vẫn giữ nguyên tổng số người mắc Covid-19 là 268. Xem thêm »

Chiều 23/4: Không có thêm ca nhiễm mới, Việt Nam chỉ còn 44 trường hợp mắc Covid-19

Chiều ngày 23/4, Bộ Y tế tiếp tục không ghi nhận thêm ca dương tính, Việt Nam vẫn giữ nguyên tổng số người mắc Covid-19 là 268. Xem thêm »

Sáng 23/4: Tròn 1 tuần Việt Nam không có thêm ca dương tính mới

Sáng ngày 23/4, Bộ Y tế tiếp tục không ghi nhận thêm ca dương tính, Việt Nam vẫn giữ nguyên tổng số người mắc Covid-19 là 268. Xem thêm »

Chiều 22/4: Việt Nam không có thêm ca dương tính mới, 7 ca mắc Covid-19 tiếp tục được chữa khỏi bệnh

Chiều ngày 22/4, Bộ Y tế tiếp tục không ghi nhận thêm ca dương tính, Việt Nam vẫn giữ nguyên tổng số người mắc Covid-19 là 268. Xem thêm »

Việt Nam ghi nhận ngày thứ 6 không có thêm ca nhiễm Covid-19

Sáng ngày 22/4, Bộ Y tế tiếp tục không ghi nhận thêm ca dương tính, Việt Nam vẫn giữ nguyên tổng số người mắc Covid-19 là 268. Xem thêm »

Việt Nam tiếp tục không có ca nhiễm Covid-19 mới, 216 trường hợp đã được chữa khỏi bệnh

Chiều ngày 21/4, Bộ Y tế tiếp tục không ghi nhận thêm ca dương tính, Việt Nam vẫn giữ nguyên tổng số người mắc Covid-19 là 268. Xem thêm »

Việt Nam ghi nhận ngày thứ 5 không có thêm ca nhiễm Covid-19

Sáng ngày 21/4, Bộ Y tế tiếp tục không ghi nhận thêm ca dương tính, Việt Nam vẫn giữ nguyên tổng số người mắc Covid-19 là 268. Xem thêm »

Việt Nam ghi nhận ngày thứ 4 không có thêm ca nhiễm Covid-19

Sáng ngày 20/4, Bộ Y tế tiếp tục không ghi nhận thêm ca dương tính, Việt Nam vẫn giữ nguyên tổng số người mắc Covid-19 là 268. Xem thêm »