‘Có thuốc đặc trị hay có vắcxin mới có thể coi là cơ bản hết dịch“

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định dịch COVID-19 chắc chắn còn kéo dài, dù có từng nơi, từng thời điểm lắng xuống nhưng chỉ khi nào có thuốc đặc trị hoặc có vắcxin mới có thể coi là cơ bản hết dịch. Xem thêm »