Bệnh nhân dương tính trở lại ở Chương Mỹ: Xác định 17 trường hợp có liên quan

Huyện Chương Mỹ đã xác định 2 trường hợp F1 và 15 trường hợp F2 liên quan đến bệnh nhân số 188, nhân viên công ty Trường Sinh dương tính trở lại với Covid-19 sau khi được ra viện. Xem thêm »