Hai ca mắc Covid-19 ở Đà Nẵng đang thở máy, tiên lượng rất nặng

Theo Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống Covid-19, sức khỏe hai ca Covid-19 tại Đà Nẵng (BN416 và BN418) đang có diễn biến xấu. Xem thêm »