AIA hợp tác độc quyền với Medix cung cấp dịch vụ tư vấn và quản trị bệnh án cá nhân

AIA cùng đối tác độc quyền Medix - nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn cầu vừa ra mắt dịch vụ tư vấn và quản trị bệnh án cá nhân (song hành y tế) tại Việt Nam. Xem thêm »