Hà Nội sắp vận hành thêm 30 tuyến buýt trợ giá

UBND thành phố Hà Nội vừa giao Sở Tài chính và các đơn vị liên quan nghiên cứu danh mục 30 tuyến buýt mở mới năm 2020 do Sở Giao thông vận tải Hà Nội đề xuất. Xem thêm »