Tuyến Metro Bến Thành – Tham Lương lại chậm tiến độ

Theo tiến độ hiện tại, việc hoàn thành công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư dự án trước ngày 30/6 là không khả thi và có khả năng kéo dài đến quý IV/2020. Xem thêm »

TP.HCM: Chậm giải phóng mặt bằng tuyến Metro số 2 Bến Thành – Tham Lương

Theo tiến độ hiện tại, việc hoàn thành công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư trước ngày 30/6 là không khả thi và có khả năng kéo dài đến quý IV/2020. Xem thêm »

TP.HCM: Chậm giải phóng mặt bằng tuyến Metro số 2

Theo tiến độ hiện tại, việc hoàn thành công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư trước ngày 30/6 là không khả thi và có khả năng kéo dài đến quý IV/2020. Xem thêm »