Tái khởi động Đề án Giãn dân phố cổ: Cuộc dịch chuyển sang bên kia sông Hồng

Sự bùng phát của Covid-19 cũng là nhân tố cộng hưởng, làm gia tăng làn sóng dịch chuyển dân cư sang phía bên kia sông Hồng, nơi được kỳ vọng... Xem thêm »