Kiểm tra, giám sát nhân sự trước Đại hội: Không có ngoại lệ

Phó chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Hoàng Văn Trà trao đổi về kiểm tra, giám sát nhân sự trước đại hội Đảng. Xem thêm »