Không dễ áp dụng sự kiện bất khả kháng để miễn trừ nghĩa vụ

Luật sư Trần Hồng Cường (Công ty Luật Hợp danh Đông Nam Á) trao đổi về các tình huống bất khả kháng tại Việt Nam và những chính sách mà Chính phủ cần làm để bảo vệ nhà đầu tư và doanh nghiệp trong bối cảnh Covid-19 diễn biến phức... Xem thêm »