Cung đường mới với 4 doanh nghiệp sữa Việt

4 doanh nghiệp sữa lớn của Việt Nam đã có “giấy thông hành” xuất khẩu sữa chính ngạch sang thị trường tỷ dân. Xem thêm »

4 doanh nghiệp Việt Nam được cấp mã giao dịch xuất khẩu sữa sang Trung Quốc

Vừa có thêm 2 doanh nghiệp của Việt Nam là Hanoimilk và BEL Việt Nam vừa được Tổng cục Hải quan Trung Quốc cấp Mã giao dịch xuất khẩu sữa sang thị trường này. Xem thêm »