Cửa nào để Xây dựng và Giao thông Bình Dương (BCE) gọi vốn thành công?

Với giá khởi điểm cao hơn thị giá cổ phiếu trên sàn, liệu BCE có “cửa” nào để gọi vốn thành công? Xem thêm »