Becamex (BCM) được chấp thuận niêm yết trên HOSE

Ngày 31/7/2020, Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) thông báo chấp nhập hồ sơ niêm yết của Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP (Becamex - BCM). Xem thêm »

Becamex đặt kế hoạch lợi nhuận giảm 65%, phát hành trái phiếu 2.500 tỷ đồng

Sau nhiều năm tích cực trả nợ vay dài hạn, ông lớn Bình Dương quay lại huy động vốn từ trái phiếu. Năm 2020 này, Becamex còn tăng vốn điều lệ sau một năm trì hoãn. Xem thêm »

Becamex (BCM) đặt kế hoạch lợi nhuận đi lùi 63%

HĐQT Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP (BCM) vừa thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 với doanh thu 3.330 tỷ đồng, giảm 45% so với kết quả năm 2019. Lãi trước thuế và lãi sau thuế ước đạt 680 tỷ đồng và... Xem thêm »