Hà Nội phê duyệt đầu tư cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 trị giá 2.538 tỷ đồng

Cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 nằm song song, cách cầu giai đoạn 1 khoảng 21 m về phía hạ lưu sẽ được đầu tư bằng nguồn ngân sách Tp. Hà Nội. Xem thêm »