Sông Đà Cao Cường lên sàn UPCoM sau khi hủy niêm yết trên HNX

Ngày 18/5/2020 tới, hơn 13,8 triệu cổ phiếu Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường được giao dịch trên thị trường UPCoM. Mã chứng khoán SCL. Xem thêm »