Quy hoạch Hưng Yên thành đô thị của tam giác kinh tế phía Nam Hà Nội

Theo đồ án quy hoạch được duyệt, TP Hưng Yên sẽ đảm nhiệm vai trò là một trong ba đô thị của tam giác kinh tế - đô thị phía Nam Thủ đô Hà Nội. Xem thêm »