6 ‘siêu’ dự án ở Hà Nội muốn được điều chỉnh, chuyển nhượng một phần

Văn phòng Chính phủ vừa có báo cáo về rà soát dự án đầu tư nước ngoài có quy mô vốn trên 5.000 tỷ đồng phù hợp với quy hoạch.... Xem thêm »