Đồng Nai duyệt Quy hoạch 1/500 khu dân cư kết kết hợp thương mại dịch vụ ở Nhơn Trạch

UBND tỉnh Đồng Nai vừa phê duyệt Quy hoạch 1/500 khu dân cư kết hợp thương mại dịch vụ tại xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch. Dự án có diện... Xem thêm »