Liên danh 3 doanh nghiệp sẽ làm dự án hơn 3.000 tỷ đồng ở Quảng Ninh

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (báo cáo ĐTM) của dự án Khu dịch vụ du lịch và đô thị sinh... Xem thêm »