Quý I/2020, Bidiphar (DBD) lãi 41 tỷ đồng, nhiều cá nhân/tổ chức có liên quan đăng ký mua vào

Theo báo cáo tài chính quý I/2020 vừa công bố, trong kỳ, CTCP Dược - Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar - mã chứng khoán: DBD) đạt 380 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng gần 51%, biên lãi gộp đạt 38,9% tăng mạnh so với mức 30,5% cùng... Xem thêm »

Quý I/2020, Bidiphar (BDB) lãi 41 tỷ đồng, nhiều cá nhân/tổ chức có liên quan đăng ký mua vào

Theo báo cáo tài chính quý I/2020 vừa công bố, trong kỳ, CTCP Dược - Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar - mã chứng khoán: DBD) đạt 380 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng gần 51%, biên lãi gộp đạt 38,9% tăng mạnh so với mức 30,5% cùng... Xem thêm »