80 doanh nghiệp niêm yết trên HNX báo lỗ trong quý I/2020, tăng tới 59,9%

Kết quả kinh doanh quý I/2020 của các doanh nghiệp niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa được cập nhật cho thấy, phần nhiều các ngành ghi nhận lợi nhuận sau thuế suy giảm so với cùng kỳ năm trước. Xem thêm »