Viettronics Tân Bình (VTB): Quý 3 lãi 10 tỷ đồng cao gấp gần 4 lần cùng kỳ 2019

Lũy kế 9 tháng Viettronics Tân Bình (VTB) có lãi 22,6 tỷ đồng vượt 13% mục tiêu lãi cả năm 2020. Xem thêm »

Thực phẩm Bích Chi (BFC): Quý 3 lãi 28 tỷ đồng tăng 23% so với cùng kỳ

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020, Thực phẩm Bích Chi (BFC) lãi sau thuế 73 tỷ đồng tăng 66% so với cùng kỳ năm ngoái tương đương EPS đạt 3.483 đồng. Xem thêm »