Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 28/8

Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 28/8 về các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán. Xem thêm »

Xây dựng và Giao thông Bình Dương (BCE) trả cổ tức 12% bằng tiền

Ngày 4/9, CTCP Xây dựng và Giao thông Bình Dương (BCE – sàn HOSE) sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2019. Xem thêm »

Cửa nào để Xây dựng và Giao thông Bình Dương (BCE) gọi vốn thành công?

Với giá khởi điểm cao hơn thị giá cổ phiếu trên sàn, liệu BCE có “cửa” nào để gọi vốn thành công? Xem thêm »