Hiệp hội Doanh nghiệp Anh Quốc tại Việt Nam (BBGV) đồng hành cùng cuộc chiến chống Covid-19

Sáng 13/4, tại TP.HCM, Hiệp hội Doanh nghiệp Anh Quốc tại Việt Nam (BBGV) đã trao hơn 500 triệu đồng cho Hội thầy thuốc trẻ Việt Nam (VYPA). Xem thêm »