Trường Thành Group nộp hồ sơ đăng ký niêm yết trên HOSE

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo nhận hồ sơ đăng ký niêm yết của CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành (Trường Thành Group) ngày 09/07/2020, vốn điều lệ là 1.350 tỷ đồng Xem thêm »