Đại hội đồng cổ đông SHB: 5 tháng, đạt lợi nhuận trước thuế 1.301 tỷ đồng

Tính đến 31/5/2020, tổng tài sản của SHB đạt 378.158 tỷ đồng; huy động 300.867 tỷ đồng; dư nợ 291.000 tỷ đồng; nợ xấu dưới 2%; lợi nhuận trước thuế là 1.301 tỷ đồng. Xem thêm »

Đại hội đồng cổ đông SHB: Nóng chuyện Cocobay

Cổ đông Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) quan tâm tới vấn đề liên quan tới dự án Cocobay (Đà Nẵng) của Thành Đô mà SHB tài trợ vốn. Xem thêm »