Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi hoãn bầu cử 2020

Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi hoãn bầu cử 2020, viện dẫn các cáo buộc gian lận khi bỏ phiếu qua thư. Xem thêm »