Cotec Land (CLG) có Chủ tịch Hội đồng quản trị mới

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec (Cotec Land, mã CLG, sàn HoSE) vừa bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị mới. Xem thêm »