Bình Dương: Thợ cắt tóc dùng sổ đỏ của người khác để lừa tiền đặt cọc mua đất

Nhận sổ đỏ từ bạn thân với lời hứa giúp bạn làm lại sổ đỏ, nhưng Lê Minh Tuấn không thực hiện mà lại sử dụng sổ đỏ để lừa chiếm tiền đặt cọc mua đất của nhiều người. Xem thêm »