Indonesia phạt Batik Air do vi phạm quy định phòng chống COVID-19

Căn cứ kết quả điều tra của lực lượng thanh tra, Bộ Giao thông vận tải đủ cơ sở chứng minh hãng hàng không Batik Air đã có những vi phạm về việc giữ khoảng cách trong quá trình vận chuyển hành khách. Xem thêm »