Trung Quốc – Iran ấp ủ kế hoạch lớn để ra “đòn đau” với Mỹ?

Nếu dự thảo thỏa thuận đối tác kinh tế và an ninh giữa Trung Quốc và Iran thành hiện thực, đây thực sự sẽ là “đòn đau” với Mỹ. Xem thêm »