Đà Nẵng: Đề nghị bàn giao sổ đỏ của người bị chiếm giữ bất hợp pháp

Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng đề nghị cơ quan Công an sớm bàn giao sổ đỏ của người dân bị chiếm giữ bất hợp pháp tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quận Sơn Trà. Xem thêm »