Năm 2020, VRC dự kiến sẽ hoàn tất thủ tục pháp lý cho dự án khu dân cư Phú Mỹ

Công ty cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC (mã chứng khoán VRC) vừa thông báo ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự ĐHCĐ là ngày 5/6/2020. Ngày tổ chức ĐHCĐ là ngày 26/6/2020. Xem thêm »

Năm 2020, VRC sẽ hoàn tất thủ tục pháp lý cho dự án khu dân cư Phú Mỹ Hưng

Công ty cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC (mã chứng khoán VRC) vừa thông báo ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự ĐHCĐ là ngày 5/6/2020. Ngày tổ chức ĐHCĐ là ngày 26/6/2020. Xem thêm »