TP.HCM: Kinh doanh Bất động sản chiếm tỷ trọng cao trong tổng vốn đăng ký và bổ sung

Trong tổng số hơn 14.258 doanh nghiệp được cấp phép thành lập mới thì Kinh doanh Bất động sản chiếm tỷ trọng cao nhất về vốn đăng ký (39,79%). Xem thêm »