Quỹ đầu tư cá nhân mở rộng tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực bất động sản toàn cầu

Các nhà đầu tư sở hữu giá trị tài sản ròng cao và các công ty quản lý tài sản của các gia đình thuộc giới siêu giàu đang đổ ngày càng nhiều vốn vào lĩnh vực BĐS trên toàn cầu, để tìm kiếm lợi ích từ các cơ... Xem thêm »