Capital House và cuộc viễn chinh khai phá vùng đất mới

Tiên phong trong kiến tạo không gian xanh, nhà phát triển bất động sản Capital House tiếp tục hành trình khai phá, dựng xây những khu đô thị kiểu mới trên những vùng đất đang chuyển mình. Xem thêm »